Parkbosbruggen (Andre Denysbrug en Zoe Borluutbrug)

Adres
  • Openbaar domein - De Pintelaan/Leebeekstraat/Rijvisschestraat
  • Gent (9000)

De Parkbosbruggen maken deel uit van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk, en liggen volgens de oude spoorwegbedding. Ze maken de verbinding tussen het stedelijke zuiden van Gent en de groenpool Parkbos. Beide bruggen zijn opgevat als een gemengd staal-betonconstructie. De eerste brug (Andre Denysbrug) start in de De Pintelaan, overbrugt de R4 en de Ringvaart, en landt in de Leebeekstraat. In grondplan heeft deze brug een specifieke S-vorm om zowel in de De Pintelaan als in de Leebeekstraat de toegangshelling aan de overzijde van de bebouwing te kunnen voorzien. De driehoekige pijlers staan in de bermen tussen R4 en Ringvaart. De tweede brug start in de Leebeekstraat, overbrugt de E40 en landt in de Rijvissche. Kant Leebeekstraat is gekozen voor een spiraalvormige toegangshelling. De bruggen zijn voorzien van een transparante leuning met ingewerkte verlichting. De brugdekken zijn afgewerkt met een waterdichting op basis van ingestrooide epoxyhars.

Troeven

Beide Parkbosbruggen zijn zeer lichte en transparante kunstwerken. Enerzijds kon dit gerealiseerd worden door een slim gebruik van de stalen hoofddraagstructuur. Door deze ter hoogte van de steunpunten te laten doorlopen in een driehoekige vorm, dragen deze bij tot de sterkte van het geheel en laat dit toe om de hoogte in het midden van de overspanning te beperken. Anderzijds is er geopteerd voor een zeer transparante borstwering met ingewerkte verlichting.

Type
Publieke ruimte
Programma
Verkeersinfrastructuur
Datum ontwerp
25 juni 2015
Datum oplevering
20 november 2018
Hoofdaannemer(s)
THV West Construct - Aelterman "Parkbosbruggen"
Studiebureau(s)
Bureau d'études Greisch
Oppervlakte
12.400 m²
Bouwkost
€ 5.100.856,19