Het Architectuur Platform Gent bestaat uit stads­bouwmeester Gent, Archipel vzw, Design Museum Gent, STAM Gent, sogent, en de Gentse ontwerpafdelingen van KU Leuven, UGent en HOGENT. Gent is immers bij uitstek een stad waar over architectuur nagedacht kán en móet worden.

Acht Gentse organisaties die de krachten bundelen in een platform, een soort inhoudelijke programma­raad. Samen beramen we acties om architectuur in Gent de plaats te geven die het verdient. Het Festival van de Architectuur in Gent in 2019 heeft getoond dat genereuze samenwerking loont. Bijvoorbeeld in het bereiken van een groter publiek, in het succesvol agenderen van belangrijke architecturale thema’s en uitdagingen, in het engageren van de sector en het uitwisselen van expertise, in het scheppen van een sterker architectuur­klimaat en in het verhogen van lokale en internationale uitstraling.

Meer weten?

Lees onze startnota.

Stad Gent Stadsbouwmeester Gent Archipel Design Museum Gent KASK & Conservatorium / HOGENT en Howest — landschaps­ontwikkeling STAM SoGent Universiteit Gent Universiteit Gent: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur KU Leuven: Faculteit Architectuur