Louisa d'Havébrug

fietsen op hoog niveau

In september 2020 werd de Louisa d’Havébrug ingehuldigd als nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Gent. De brug verbindt de Stropkaai met het Bellevuepark als element van een veilig fietsnetwerk tussen stadscentrum, UZ Gent en Station Gent-Sint-Pieters. Zo zorgt ze voor een aangenamere en veiligere route voor honderden fietsers die het stadscentrum willen binnenrijden. Bij het ontwerp van de Louisa d’Havébrug (lengte 374 meter) werd gekozen voor een robuust eenvoudig ontwerp dat tegelijk elegant is. Zo zijn de steunpunten duidelijk aanwezig terwijl de balustrade een slanke sobere witte lijn vormt in het stedelijk landschap. De dynamiek vervolledigt het plaatje van een stad in voortdurende beweging. Fietsers en voetgangers hebben toegang tot de brug langs drie zachte aanrijhellingen, waarvan één in het openbaar groen aan de Jenny Tanghestraat. Dit toekomstig park zal een schakel vormen in de groenas Scheldemeander, waarbij een kralensnoer van parken verbonden zal worden met fietspaden.

Troeven

Ondanks een sterk staaltje engineering houdt de brug er een eenvoudig ogend ontwerp op na. Ze dankt haar slanke structuur enerzijds aan de toepassing van specifieke technieken omtrent naspanning en anderzijds aan de keuze van het materiaalgebruik. De aanleg van de Louisa d’Havébrug past binnen de doelstellingen van de Stad Gent om via investeringen in veiligheid en kwaliteit het aandeel van het fietsgebruik in de mobiliteit te verhogen. Een duurzame stedelijke mobiliteit draagt immers in belangrijke mate bij om het vooropgestelde doel van klimaatneutraliteit tegen 2050 te behalen. Kortom, met deze brug wordt Gent als fietsstad definitief naar een hoger niveau getild. De brug is ook meteen geïntegreerd in het fietsennetwerk van Gent: vanop dag één werd het voor honderden fietsers een prettiger en veiliger woon-werk- of woon-schoolroute. Bovendien maakt ze deel uit van de nieuwe Louisa d'Havéfietsroute (18 km).