Woningen De Oude Lievevaart

Ontwerp
Opdracht
  • Sopon nv
Adres
  • Evergemsesteenweg 54-58-61/63, Knotwilgenlaan 2-4
  • Wondelgem (9032)
verdichting op schaal van stadsrand

Het project 'De Oude Lievevaart' loopt over meerdere jaren en omvat projecten van verschillende ontwerpers. Deze aanpak wordt onderbouwd door de lange-termijn visie van de eigenaar op verdichten en samenwonen in de rand van Gent. Enerzijds zorgen vergrijzing, gezinsverdunning en stijgende bouwkost voor veranderende oppervlaktebehoeften en anderzijds wijzigen verwachtingen over buitenruimte door evoluerende leefpatronen. Bestaande na-oorlogse gezinswoningen op overmaatse verkavelingspercelen beantwoorden niet steeds aan deze evoluties en bemoeilijken gemeenschapsvorming. De eigenaar anticipeert hierop door het samenvoegen van percelen en het verhogen van het aantal wooneenheden tot een grotere wooncluster met gedeelde parktuin en voorzieningen. De start werd in 2011 gegeven door DDM architectuur met de verbouwing '1-becomes-3' aan de oever van de Lieve . Parallel hieraan werd samen met Aldrik Heirman een masterplan opgemaakt voor de volledige site. In 2016 volgde 'Double House' van DDM architectuur en in 2018 'Future House' door Wim Goes Architectuur.

Troeven

'De Oude Lievevaart' is een onderzoek om binnen een duurzaam architecturaal kader antwoorden te formuleren op een groeiend ruimtelijk probleem. Het project overstijgt projectontwikkeling waar voornamelijk winstmaximalisatie centraal staat. Bouwen of verbouwen wordt hier gezien als een tool om een kwalitatieve omgeving met gemeenschapsleven te creëren. Naast verdichting, waardoor fiets- en openbaar vervoer een reële optie worden, wordt ingezet op duurzaam en energie-neutraal bouwen. Nieuwe eenheden worden verhuurd inclusief energiekost , economisch mogelijk door performante isolatie, warmtepompen en zonnepanelen die kostenbesparend zijn op langere termijn. Ook het onderhoud van de tuin is inbegrepen zodat perceeloverschrijdend kan worden gewerkt en snel kan worden beslist over ingrepen. Duurzaamheid uit zich ook in het gebruik van kwalitatieve materialen die weinig onderhoud vergen en mooi patineren. En in het ontwikkelen van grondplannen die toelaten bewoners van alle leeftijden in de gemeenschap op te nemen zonder dat ingrijpende veranderingen nodig zullen zijn.

Type
Masterplan
Programma
Groepswoningen
Datum ontwerp
2012
Datum oplevering
2018
Hoofdaannemer(s)
Davy segers bouwwerken, six, gent asfalt
Studiebureau(s)
Abicon nv
Oppervlakte
Bouwkost
Vetrouwelijk