Kapitein Zeppospark

Ontwerp
Opdracht
Adres
  • Koopvaardijlaan-Houtdoklaan
  • Gent (9000)
een park geankerd in erfgoed

Het nieuwe wijkpark rond het Houtdok maakt deel uit van de grotere groenstructuur binnen het project Oude Dokken, een nieuw stadsdeel op een historische industriële havensite waar oude en nieuwe Gentenaars kunnen wonen, werken en recreëren rond het water en in het groen. De groenstructuur binnen dit project bestaat uit 3 wijkparken (Achterdok, Handelsdok-oost en Houtdok) en uit kleinere zones woongroen in de bouwblokken. De site van het Houtdok valt op door de kaaimuren en bogen uit 1880. Er werden ladingen van voornamelijk Scandinavisch hout overgeslagen, op de kade gestockeerd en met de trein landinwaarts gevoerd. Door het verdwijnen van de industrie raakte de site in verval. In 2014 startte de Stad Gent met de opmaak van een ontwerp voor het Kapitein Zeppospark. In 2019 werd de site omgevormd tot een wijkpark van 3,2ha voor de aanpalende wijk Muide-Meulestede en de nieuwe bewoners binnen het project Oude dokken.

Troeven

De site heeft een lange voorgeschiedenis. Naast de renovatie van de bestaande relicten, werden er nieuwe elementen toegevoegd die de identiteit van de plek versterken. Zo fungeert een oude havenkraan op de westelijke oever als baken en uitkijkpunt. Daarnaast zijn er voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. De recreatieve mogelijkheden variëren van sporten, fitnessen tot spelen op toestellen en op het strand. Er is ruimte voor wandelen en fietsen op de promenade en de verlaagde kade rondom het dok. Zijpaden leggen een connectie met de omliggende wijken. Een helling maakt dat ook minder mobiele mensen de kade en het strand kunnen bereiken. Binnen de strakke padenstructuur zorgt een natuurlijke beplanting voor biodiversiteit en een rustig kader. ca. 1,4ha verharding maakte plaats voor groen. De plannen zijn in co-creatie In co-creatie met de bevolking, lokale stakeholders, betrokken stadsdiensten en externe partners tot stand gekomen. Aan de Spadestraat realiseert de buurt nog een pluktuin.