Gemengd Woonproject De Nieuwe Dokken - DEK

Adres
  • Koopvaardijlaan - Kompasplein - Schipperskaai
  • Gent (9000)
intense laagbouw, doordacht geschakeld

Het DEK is deel van het PPS project 'De Nieuwe Dokken' voor de zone Handelsdok Oost binnen het stadsontwikkelingsproject De Oude Dokken, en vormt samen met De Faar en Melopee (in opdracht van Sogent) de eerste fase van het project. Het is een gemengd 'hofblok' met 31 woningen, waarvan 6 sociale woningen en 7 budgetwoningen; praktijkruimten; handelsruimten en een fietswinkel/mobiliteitshub. Onder het project ligt de centrale parking van de wijk met daarin vervat het zenuwcentrum van het Ducoop wijkwarmtenetsysteem ZAWENT.

Troeven

Met 20% sociale en 20% budgetwoningen is bijna de helft van het woonaanbod op DND gericht op betaalbaarheid. Het Dek brengt alle doelgroepen samen in één deelproject. De vraag naar grondgebonden woningen werd vertaald in een reeks van bel-étagewoningen aan het Kompasplein en beneden-bovenwoningen langs de kade. De kaaigevel bestaat uit een reeks van bakstenen draagwanden en terrassen. De beeldbepalende baksteenstructuur vormt de leessleutel voor de typologische schakeling, zorgt voor ritmering langsheen de kade en verankert het project in zijn ruimere context. BLAF ontwikkelde voor deze structuur een versie van hun 'Big Brick' gevelsteen. Het project kadert hiermee in het onderzoek dat BLAF voert naar de relatie tussen het materiaal, constructie en verschijningsvorm van baksteenarchitectuur (Brick Wall City).

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Gebouwen met gemengde functies
Datum ontwerp
2016
Datum oplevering
01/01/2021
Hoofdaannemer(s)
Artes Depret – Van Roey – Maes
Studiebureau(s)
Eld, Ingenium, Daidalos, Antea,
Oppervlakte
4.600 m²
Bouwkost
€ 7.600.000