Woningen Lijnmolenpark

Adres
  • Lijnmolenstraat
  • Sint-Amandsberg (9040)
naar een nieuw verkavelmodel

Inbreidingsproject Lijnmolenpark werd gerealiseerd door middel van een PPS, in samenwerking met Sogent, en naar het masterplan en landschapsontwerp van Omgeving. Het project omvat de realisatie van 31 kavelwoningen, waarvan 10 budgetwoningen aan passiefhuis standaard.

Troeven

De centrale woongroenzone van het inbreidingsgebied is autoluw, en garandeert ruimte voor water, groen, en een veilige speelomgeving voor kinderen. Door analyse van het verkavelingsplan (oppervlaktes, oriëntatie en woontypologie) en toepassen van het solidariteitsprincipe slaagden de ontwerpers erin om de vraag naar budgetwoningen en de vraag naar passiefhuizen aan elkaar te koppelen. Zo konden 10 budgetwoningen gerealiseerd worden die dankzij de passiefhuisstandaard het voordeel genieten van een minimale energiefactuur. De diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod werd gerealiseerd door zeer eenvoudige variaties in de planvorming. Voor de noordelijke woningenrij werd een modulaire opbouw ontwikkeld die ook doorvertaald is in de constructie en tot uitdrukking komt in de verschijningsvorm. Alles samen kon zo een project worden gerealiseerd dat gezinsvriendelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid combineert.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Groepswoningen
Datum ontwerp
2015
Datum oplevering
2018
Hoofdaannemer(s)
Lapeirre
Studiebureau(s)
Oppervlakte
8.395 m²
Bouwkost
11.333.250 €