Kantoren en woningen Rooigem

Opdracht
  • Particuliere opdrachtgever
Adres
  • Rooigemlaan
  • Gent (9000)
verluchting in het bouwblok

De ontwerpvraag betreft de ontwikkeling van een site waarin wonen en werken hand in hand gaan. Een helse zoektocht samen met opdrachtgever naar een gepaste plek leidde naar een onaangeroerd plot gelegen in de Rooigemlaan. Een uitgewoonde drukkerij en auto-onderdelen-winkel doen dienst als onderlegger. Uit de bestaande gebouwen worden elementen voor herinterpretatie geselecteerd. Een opslagloods, ingeklemd in het bouwblok, krijgt de hoofdrol als polyvalente ruimte. En na het slopen van aanpalende gebouwen wordt dit het centraal punt. Het gebouw wordt letterlijk in de verf gezet, in een petrolblauwe kleur. Aan de straatzijde worden drukkerij en winkelpand omgevormd tot woon-units en aan de achterzijde van het plot, waar voordien garageboxen stonden, wordt een nieuwbouw kantoorruimte ontwikkeld. De vrijgekomen ruimte wordt herschapen tot groenzone en smelt alles aan elkaar. Een verbinding tussen de Rooigemlaan en de Boomstraat wordt bekomen. Bewoners en co-workers kunnen gebruik maken van deze gemeenschappelijke groenzone.

Troeven

Wonen en werken in een stedelijke context hoeft geen afbreuk te doen aan buitenruimte en comfort. De sterkte van de site wordt mede bekomen door tussenruimtes, verweven tussen de gebouwen, die dienstdoen als geleider doorheen de site. Er ontstaan spanningsvelden of zelfs speelvelden tussen de verschillende pionnen op de site. Groen en lucht doet zijn intrede, een ademruimte binnen een dens bouwblok. De oude loods doet dienst als herkenningspunt en kan door zijn identiteit als polyvalente ruimte een meerwaarde betekenen voor de buurt en zijn bewoners. Co-werkplaatsen worden aangeboden zodoende kleine, startende bedrijven een kans krijgen zich te ontplooien. De private woondelen werden allen voorzien van een private beperkte buitenruimte met als kers op de taart de gemeenschappelijke groenzone. De contrasten tussen de gebouwen creëren een sterk verhaal, waarbij ze los van elkaar gekoppeld worden, maar waarbij er anderzijds ook een eenheid zichtbaar is aan de hand van de materialiteit.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Gebouwen met gemengde functies
Datum ontwerp
November 2016
Datum oplevering
Mei 2021
Hoofdaannemer(s)
Studiebureau(s)
Lime BVBA
Oppervlakte
1180 m²
Bouwkost
Vertrouwelijk