Mercatorcampus sport- en onderwijsgebouw

Adres
  • Henleykaai 83-84
  • Gent (9000)

De opdracht was de realisatie van sport- en onderwijsinfrastructruur: een omnisportzaal van 24 x 44 m en 18 klassen. Inclusief een halfondergrondse parking, de transformatie van een kelder tot polyvalente zaal en de buitenaanleg. Dit op een fraai perceel in de bocht van de Leie deel uitmakend van de geklasseerde Mercatorcampus uit de jaren ’60-’70, ontworpen door Jan Tanghe en Francis Serck, in brutalistische stijl. De ontwerpers comprimeren het programma in een maximaal compact vierkant plan van 3 verschillende tegen elkaar geplaatste stroken: aansluitend bij de campus een nieuwe klassenvleugel; aan de Henleykaai de sporthal op pilotis boven de parking; centraal de inkom, de kleedkamers en een beglaasde publieke zone die dubbel gebruikt kan worden als cafetaria en openleercentrum. Op die manier kan de zuidzijde van de campus beter gestructureerd worden. Er komt een nieuwe publieke doorsteek door de campus, veel extra groen en de mooie originele centrale tuin wordt terug zichtbaar.

Troeven

We creëren een maximaal compact gebouw met een minimale impact op het terrein. Door de het samenballen van programma wordt het een spannend gebouw met visuele doorzichten en ruimte voor ontmoeting. Door ook met bovenlicht te werken is er daglicht in overvloed! De materialisatie van de gevel met witte betegeling en industriële betonpanelen verwijst naar de proto-gordijngevels met witte panelen en betonplaten van de bestaande architectuur. De tegels herinneren aan de vroegere Dutry-Massy tegelfabriek op die locatie. Het geeft een boeiend contrast op vlak van schaal, gladheid en verwering. Het nieuwe gebouw is functioneel en leesbaar georganiseerd. Dat uit zich bijvoorbeeld aan de buitenzijde via de witbetegelde klassengevel die zich richt zich naar de campus, de betonnen zijgevels tonen de beglaasde binnenstraat en de inkomluifel/buitenklas als externe ontsluiting voor de sportclubs. De zuidzijde is een abstracte spiegeling van de oever en toont de sporthal via een groot raam.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Onderwijsinfrastructuur
Datum ontwerp
Juni 2016
Datum oplevering
27/08/2020
Hoofdaannemer(s)
Furnibo
Studiebureau(s)
VK Architects & Engineers
Oppervlakte
6062 m²
Bouwkost
6.320.755 €