Gemengd bouwblok Leiekouter

Ontwerp
Opdracht
Adres
  • Nederkouter 26, 28 en 36 + Zoutstraat 10 en 12
  • Gent (9000)
stadspaleis anno 2021

De impressionante interieurs van de hôtels aan de Nederkouter, maar misschien nog meer de romantiek van de vervallen kade en gloriëttes langs de oever van de Leie, getuigen van een rijk verleden. Oude foto’s tonen een prachtig ritme van stapelhuizen, ateliers en parktuinen langsheen het water. Met het nieuwe project willen de ontwerpers deze plek opnieuw intensifiëren. De diepe hellende terreinen tussen de stadspaleizen en de Leie bieden door hun diepte, reliëf en oriëntatie de mogelijkheid om in tweede orde te bouwen, en zo terug actieve, stedelijke gevels op te werpen naar het publieke domein aan de overzijde van het water. Het programma is hoofdzakelijk residentieel, met wonen in diverse typologiëen, aangevuld met een kantoor en een handelspand. De stadspaleizen en enkele waardevolle historische kelders werden gerestaureerd. Met een lichte, zandkleurige baksteen en gebroken witte edele prefab-beton accenten, sluit de materialiteit en tint aan bij de prominente buur, het oude gerechtsgebouw.

Troeven

Nieuw en oud worden verzameld in de stedenbouwkundige figuur van het open bouwblok rond een collectieve tuin. De nieuwe gebouwen ontlenen hun footprint, volumetrie en bouwhoogte aan de positie die zij innemen in het bouwblok. Het parkgebouw neemt afstand van de oever en laat ruimte voor de gloriëttes en groene oever. De geknikte gevel dialogeert met de veelhoekige gloriëttes. Het kadegebouw bouwt verder op de plint van een voormalige pianofabriek. Enkele nieuwe stadswoningen nestelen zich in de huizenrij aan de Nederkouter, en bouwen een verzorgde rand aan het binnengebied. De complexe knoop van mobiliteit, looplijnen, randvoorwaarden brandweer en stedenbouwkundige condities, wordt in heldere ontwerpkeuzes opgelost. Een rijke schakering aan doorzichten brengt de sfeer van de oever tot diep in het bouwblok. Aan de waterkant verschijnt een fier ensemble, dat zelfbewust op de oever plaatsneemt zonder nodeloos opzichtig te willen zijn: de continuïteit van de stad primeert op het individuele object.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Gebouwen met gemengde functies
Datum ontwerp
Januari 2014
Datum oplevering
Mei 2021
Hoofdaannemer(s)
MBG
Studiebureau(s)
Origin (restauratie), Nico Terryn (stabiliteit), Jurgen Schoonackers (technieken), Wirzt nv (landschap), Bast (epb), Stuktuur (veiligheidscoördinatie), Venac (akoestiek)
Oppervlakte
8000 m²
Bouwkost
18.000.000 €