Woning en artsenpraktijk Govaert-Lootens

Opdracht
  • Particuliere opdrachtgever
Adres
  • Oostakker (9041)
er net niet tegen en er boenk op

Een bestaande woning met dokterspraktijk wordt aan de rechterzijde uitgebreid voor de praktijk. Bij het positioneren van de uitbreiding is rekening gehouden met een toekomstscenario waarbij de woning kan opgesplitst worden in twee volwaardige halfopen woningen. De achttien meter diepe toevoeging bestaat uit twee bouwlagen. De tweede bouwlaag zit onder het hellend dak. Het V-vormige grondplan creëert een groenzone tussen de bestaande woning en het nieuwe gedeelte. Op die manier kan natuurlijk dag- en zonlicht de bestaande living bereiken, zonder hinder van het nieuwe volume. De open zone tussen de twee delen zorgt er voor dat het geheel nooit als dominant of gesloten zal ervaren worden vanuit het straatbeeld. Aan de rechterzijde, ter hoogte van de perceelgrens, wordt een groene inkomstzone gecreëerd voor de bezoekers van de praktijkruimtes.

Troeven

Hoe kunnen we in een dense stedenbouwkundige context een homogeen geheel maken? Dat was de vraag in het ontwerpend onderzoek. En dat niet zozeer door het overnemen van vormelijke kenmerken, maar door nabijheid en compositie. De twee volumes staan uiteindelijk zeer dicht bij elkaar, maar met respect voor elkaars zicht, licht, privacy en toegang. Zo ontstaat een krachtige compositie. Het ontwerp laat bovendien toe om het project later op te splitsen in twee eengezinswoningen. Toekomstbestendig dus.

Type
Architectuurproject (verbouwing)
Programma
Gebouwen met gemengde functies
Datum ontwerp
November 2017
Datum oplevering
November 2019
Hoofdaannemer(s)
Studiebureau(s)
Oppervlakte
Bouwkost