Installatie 019 - Reservoir

Ontwerp
Opdracht
Adres
  • Dok-Noord 5L
  • Gent (9000)
paraplu aan te raden

Vanaf september 2020 opent 019 zijn dak. Onophoudelijke regen. Het gebouw overstroomt. Wat ooit een tentoonstellingsruimte was, wordt een moeras tot op kniehoogte, met een ondergedompelde en overwoekerde vloer. De voormalige lasfabriek die een artist-run ruimte werd, zal nu functioneren als een openbaar moerasland en waterzuiveringsstation. Waterplanten, regen, kunstwerken, bezoekers en installaties worden ondergedompeld in de wakke atmosfeer en vormen drassige allianties. 019 groeit uit tot een ecosysteem, waarin de verschillende organismen en de omgeving een functionerende structuur worden in constante flux.

Troeven

Het moeras werkt – om bezoekers te verwelkomen, om botanische informatie te verschaffen, om kanaalwater te zuiveren. Het verzamelt en stockeert aquatische rituelen en creëert nieuwe. Als een zompig publiek park, is het een plaats die tegelijk functioneert als een onwaarschijnlijke interventie in de verstedelijkte, verharde omgeving en, tegelijkertijd, als een natuurlijke verlenging van het kanaal ernaast. De grenzen zijn fluïde. Het vervaagt wat als binnen en als buiten geldt. Wat artificieel is of natuurlijk, exotisch of inheems, worden overbodige verschillen.

Type
It's complicated
Programma
Tijdelijke interventies
Datum ontwerp
Juni 2020
Datum oplevering
September 2020
Hoofdaannemer(s)
019
Studiebureau(s)
Oppervlakte
300 m²
Bouwkost
12.700 €