Herinrichting openbare ruimte Steenakker

Ontwerp
Opdracht
Adres
  • Steenakker, Muilaardstraat, Louis Roelandtplein en delen van Haardstedestraat en Zwijnaardsesteenweg
  • Gent (9000)
naar klimaatrobuuste straten

Het projectgebied omvat de integrale heraanleg van de Steenakker, de Muilaardstraat, het Louis Roelandtplein en gedeeltes van respectievelijk de Haardstedestraat en de Zwijnaardsesteenweg. Bij het ontwerp van deze cluster stonden de begrippen als: veiligheid en comfort voor de voetgangers en fietsers, vergroening en infiltratie van regenwater, vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en kindvriendelijkheid centraal. Los van deze uitgangspunten voor de bovenbouw werd in Steenakker een nieuwe RWA-afvoer gerealiseerd die een deel van het regenwater dat reeds gescheiden is binnen het project voor de tramverlenging naar het UZ afvoert naar de Leebeek en zal fungeert als regenwatercollector voor de wijk. We bouwden we een eenvoudig brugje over de Leebeek in de Muilaardstraat om aan te sluiten op een toekomstige fietsverbinding richting de R4 enerzijds en Nieuw Gent anderzijds. De woonstraten werden aangelegd als woonerven. Het Louis Roelandtplein is omgevormd van een verkeersplein tot een groen woonerf binnen de stad.

Troeven

Naast de ruimte voor infiltratie van hemelwater is er enkel verharding voorzien waar dit functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaan we er van uit dat iedere verharding intensief moet gebruikt worden en als we dit niet kunnen aantonen leggen we ze niet aan. Om de verharding nog verder te kunnen beperken werd éénrichtingsverkeer ingevoerd in Steenakker en werden de niet gebruikte parkeerplaatsen omgevormd naar een groene bestemming. Deze doorgedreven oefening resulteerde in een onthardingsbalans waarbij een zone met de grootte van een klein park van 3.855 m² onthard werd. De wijk waarbinnen Steenakker gelegen is was tot voor de heraanleg heel moeilijk te doorkruisen met de fiets. Ofwel moest men gebruik maken van de heel smalle en gevaarlijke fietspaden van de Zwijnaardsesteenweg ofwel was een lange kasseistrook te verwerken. Door het aanleggen van een vrijliggende fiets- en wandelas langsheen Steenakker op de grens met het ziekenhuis is dit verholpen.

Type
Publieke ruimte
Programma
Verkeersinfrastructuur
Datum ontwerp
2014-2017
Datum oplevering
April 2021
Hoofdaannemer(s)
Wegenwerken De Moor
Studiebureau(s)
Studiebureau Steven Buyens
Oppervlakte
29.725 m²
Bouwkost
€ 6.802.208