Kleuterschool Klim

Adres
  • Sint-Pietersaalststraat 86
  • Gent (9000)
licht schoolgebouw in de schaduw van de kerktoren

Vrije Scholen Klim biedt zowel kleuter- als basisonderwijs aan. Het schooldomein is beperkt en ligt ingeklemd tussen de bestaande katholieke infrastructuur. De nieuwe kleuterschool nestelt zich tussen de bestaande structuur van het klooster en de pastoriewoning en legt haar langszijde evenwijdig aan de Sint-Pietersaalststraat. Ze vervangt daarmee het huidige klassengebouw en de achterliggende turnzaal. Enkele jaren ervoor maakte Bart Dehaene reeds een masterplan voor de school. Dat masterplan komt niet alleen tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de school om de verouderde infrastructuur kwalitatief te vervangen en de site meer ademruimte te verlenen, maar schept ook duidelijkheid in de bestaande ruimtelijke configuratie en verleent haar de nodige hiërarchie. Klim etaleert zich als een brede school en wil daarom ruimte bieden aan kinderen maar stimuleert ook andere sociale en culturele activiteiten. De vele transparante oppervlakken van de nieuwbouw etaleren een prikkelend en gelaagd spel van zien en gezien worden.

Troeven

Het nieuwe schoolgebouw moet voor de kleuters een veilige thuis zijn en een baken voor de buurt. De architectuur voegt zich naadloos in het weefsel van het Miljoenenkwartier. Dit leidt tot de sterke figuur van het huis op een plint. Het volume bestaat uit rode tinten en biedt onderdak aan acht klassen en technische ruimte. De plint wordt afgelijnd op de ritmiek van het klooster en pastorij. De grote raampartijen verschaffen zicht op de verdiepte sporthal en zorgen voor interactie met de straat. Het interieur straalt rust en orde uit, essentiële elementen in het dagelijkse leven van kinderen. Ruwe bouwmaterialen worden gecombineerd met zachte afwerkingsmaterialen. De verschillende klassen krijgen een specifieke kleur waardoor een heldere organisatie en leesbare circulatie ontstaat. Kunstenaar Philip Aguirre y Otegui integreert op de speelplaats een kunstwerk dat het nieuwe logo van de school bekrachtigt en grafisch vormgevers Jan & Randoald werken de nieuwe toegangspoort uit.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Onderwijsinfrastructuur
Datum ontwerp
Juli 2014
Datum oplevering
November 2018
Hoofdaannemer(s)
Dero Construct
Studiebureau(s)
Sileghem & Partners, TECH3, B-Safe
Oppervlakte
1700 m²
Bouwkost
€ 2.183.000 excl. BTW