Jeugdcentrum De Wasserette

Opdracht
  • Stad Gent
Adres
  • Wasstraat 118
  • Gent (9000)
een bunker voor jong geweld

De Bonte Was is een jeugdwerking, deelwerking van vzw Jong uit Gent, en bevond zich midden op een speelterrein aan de Wasstraat 29 te Sint-Amandsberg. De werking was gehuisvest in een paviljoen dat dateerde uit de jaren ’50. Aan de overkant van de straat, in de Wasstraat 118, bevond zich de spelotheek Kiekeboe. Beide gebouwen waren bouwtechnisch in slechte staat. Stad Gent koos bewust om het jeugdlokaal en de Speelotheek opnieuw te huisvesten in hun vertrouwde omgeving. Het oude paviljoen in de Wasstraat werd gesloopt en vervangen door een passieve nieuwbouw. In samenspraak met vzw Jong beschikt het jeugdlokaal over 2 werkingslokalen, een keuken, vergaderruimte, speel-o-theek, polyvalente klassen, administratieve ruimte en voldoende berging. Er werd gekozen om een eenvoudig en compact volume centraal op het terrein te positioneren met het volledige programma op één niveau. Rond een centrale ruimte, die de ontsluiting verzorgt, worden kernen evenwichtig en genuanceerd gepositioneerd. Deze kernen omvatten de voorzieningen (toiletten, berging, kantoor, keuken, ontvangstruimte) en structureren de ruimtes ertussen. De grote binnenruimtes (de speel-o-theek, de polyvalente ruimte voor kinderen en de polyvalente ruimte voor tieners) worden in de vrije hoeken ondergebracht en zijn akoestisch afgescheiden van elkaar dankzij de kernen die als buffer fungeren.

Troeven

Het project is een voorbeeld van duurzaamheid. Enerzijds werd het jeugdlokaal uitgerust met doorgedreven isolatie en luchtdichting, ventilatie met warmteterugwinning, een lucht-water-warmtepomp en regenwaterrecuperatie. Anderzijds baseert het concept zich op ‘sociale innovatie’ waarbij de verknoping en verwevenheid tussen mensen centraal staat. Die verknoping van sociale relaties dient als grondslag en hefboom voor de opwaardering van de leefomgeving. Het project integreert gevarieerde plekken op alle schaalniveaus die de gebruiker kan toe-eigenen. De open ruimte is hier voorwaarde-scheppend, niet inhoud-bepalend. De beeldbepalende boom in deze groenarme wijk behoudt zijn prominente verschijningsvorm op de site, de omliggende school en de woningen. Het bestaande “sokkel”-concept wordt versterkt en moedigt spontane interacties aan zoals zien en gezien worden. Zo kunnen buitenruimtes benut worden zonder de openheid naar de straat en omliggende speelterreinen te verliezen. Overdag wordt het jeugdlokaal evenzeer gebruikt als polyvalente klas voor de naastliggende school, dit als uitbreiding van de bestaande infrastructuur.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Jeugdinfrastructuur
Datum ontwerp
Januari 2015
Datum oplevering
Mei 2018
Hoofdaannemer(s)
Bouw & Renovatie nv
Studiebureau(s)
Sileghem & Partners, TECH3, Alsaco
Oppervlakte
700 m²
Bouwkost
€ 1.244.478