Groepswoningen Handelsdok West - Stapelplein

Opdracht
Adres
  • Stapelplein
  • Gent (9000)
stapelhuis op de overslag tussen water en stad

BULK architecten en 360 architecten vonden elkaar in hun affiniteit voor bouwen in de stad en stelden samen het ontwerp op voor woonproject ‘Handelsdok West - Stapelplein’. De eerste fase met stadstoren (360) en palazzo (BULK) is vandaag uitgevoerd. De visie op de inrichting open ruimte werd opgesteld in samenwerking met LAND Landschapsarchitecten. De westzijde van het Handelsdok in Gent is onderdeel van het masterplan Oude Dokken. De plek is van strategisch belang. Een gespiegelde cadans van bouwzones en buurtparkjes, dwars op het dok, een toren op de kop bij een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug, de visie op de kade en behoud van het maritiem-industrieel karakter, verankeren de nieuwe ontwikkeling in een ruimer stedenbouwkundig kader en halen er profijt uit; heerlijk zicht en een bevoordeelde relatie met het Handelsdok, directe aansluiting bij het stadscentrum, aansluiting op de toekomstige stadsboulevard met tramlijn en de strategische ligging bij het OV-knooppunt Dampoort, … Het project situeert zich letterlijk op de overslag tussen water en stad. In het spoor van stadsarchitect Louis Roelandt ontwerpen we vier nieuwe Stapelhuizen, robuuste bouwstempels, naast het huidige Handelsdokcenter.

Troeven

We introduceren een familie van gebouwen, met gelijke trekken maar met duidelijk te onderscheiden identiteit en verschillende verschijningsvormen naar stad, kade, woonstraat of buurtparkje. De sfeer van de kade wordt in de dwarse verkeersvrije woonstraten maximaal doorgetrokken over de volle diepte van het terrein. Op de kop van de site een parktoren, niet solitair maar oprijzend bovenop een plint die de schaalsprong maakt naar de pakhuizen. De pakhuizen zijn opgevat als een conglomeraat van woningtypologieën, die we bundelen tot een krachtig en nurks gebouw met een duidelijke en herkenbare Gestalte. Het panorama op het water is geen privilege, maar wordt letterlijk in het bouwblok gebracht. De hoefijzervorm gunt ook de bescheiden woningen aan de stadsboulevard en de rijwoningen in de woonstraat een gefilterd zicht op het water. De collectieve tredtuinen in het hart van de pakhuizen en parkvilla zijn het verlengde van het private terras. Ze sluiten aan op de kade of het stadsparkje. Vanuit de stadsboulevard wordt een glimp opgevangen van de groene pit doorheen de centrale koetspoorten. We illustreren de kwaliteit van geclusterd wonen rond een collectief binnenhof. We willen aantonen dat zelfs bij heel compact wonen zorg en aandacht kan worden gedragen naar de kwaliteit van het binnengebied en de huiselijkheid ervan. Aandacht voor 'small moments' - kleine momenten op mensenmaat - organiseren een overgang en balans tussen het private en het collectieve.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Groepswoningen
Datum ontwerp
2015
Datum oplevering
2020
Hoofdaannemer(s)
STRABAG
Studiebureau(s)
EDV - Nico Terryn
Oppervlakte
5.376 m²
Bouwkost
€ 6.078.000