Woontoren Stapelplein

Opdracht
Adres
  • Handelsdokkaai 1 & Klipperstraat 2, 4 en 6
  • Gent (9000)
gent maakt een schaalsprong

Binnen de krijtlijnen van het RUP ‘Oude Dokken’ ontwikkelden we een masterplan voor het gebied tussen de kade en het Stapelplein. Een gespiegelde cadans van bouwzones en buurtparkjes dwars op het dok, een toren op de kop van de site als landmark en het behoud van het maritiem-industrieel karakter vormen de grondslagen van ons stadsontwerp. We zochten aansluiting bij de plannen uit 1844 van stadsarchitect Louis Roelandt die op deze plek het ‘Koninklijk Stapelhuis voor de Weder-uitvoer’ ontwierp. De typologie en schaal van het fiere, stedelijke stapelhuis is het uitgangspunt van ons ontwerp geworden. Het bleek een fantastische stedenbouwkundige bouwsteen die bemiddelt tussen de kleine schaal van de grondgebonden woning, de tussenschaal van het gestapeld wonen en de grote schaal van de toren. De woontoren vormt een uniek element in dit stedelijk ensemble. Het project omvat een gemengd programma van kantoor, handelsruimte en een brede mix aan woongelegenheden.

Troeven

Het project is gelegen binnen de contouren van het ontwikkelingsproject ‘Oude Dokken’. Door haar ligging onmiddellijk aansluitend op de stad vormt de site een bijzondere en strategische schakel in dit ambitieus stadsuitbreidingsproject. De architecturale verschijning van de toren Stapelplein sluit aan bij de beeldkwaliteit van ons stadsontwerp en bij onze overtuiging van wat fatsoenlijk bouwen in de stad moet zijn: een krachtige verschijningsvorm ondersteund door een robuuste, duurzame materialiteit. De detaillering vertrekt vanuit bouwbaarheid en stelt stedelijke geleding en belevingskwaliteit primordiaal. Zo vormt de figuur van de toren de link tussen het stadsweefsel van straten en plekken, en de open ruimte van kade en water. De toren wil niet als solitair object verschijnen, maar engageert zich letterlijk met haar context – verschijnt waar gewenst en verweeft waar mogelijk. Het ontwerp genereert diverse woon-, werk-, en verblijfskwaliteiten en schaart een rijk scala aan heldere publieke ruimtes rondom zich.