De winnaars van de publieksjury

 
 
17 Oktober 2021

Na een tweedaagse busrit langs twintig genomineerde projecten, had de Gentse publieksjury nog een stevige beraadslaging nodig om de laureaat van de Publieksjury voor de Architectuur Prijs Gent 2021 aan te duiden. De juryleden hanteerden hiervoor vijf selectiecriteria. Naast de maatschappelijke meerwaarde (inclusief duurzaamheid) en de visuele ruimtelijke kwaliteit van een project – criteria die al in de preselectie van tel waren – werden toegankelijkheid in de brede zin, verwondering en ‘verdient een extra schijnwerper van de publieksjury’ als toetsstenen toegevoegd. Met het laatste criterium wilde de publieksjury minder gekende maar evengoed belangrijke projecten laten bovendrijven. Het criterium verwondering werd eerder vanuit een individuele en persoonlijke insteek beoordeeld. Over de betekenis en toepassing van de criteria maatschappelijke meerwaarde, toegankelijkheid en visuele ruimtelijke kwaliteit werd daarentegen aardig gediscussieerd. De juryleden brachten op die manier drie projecten naar voor waar volgens hen architecturale esthetiek en maatschappelijke meerwaarde samenkomen.

Laureaat Publieksjuryprijs 2021:
Bedrijfsgebouw G1812 voor Lab15


© GAFPA

Als winnaar voor de Architectuur Prijs Gent 2021 kiezen de publieksjuryleden Bedrijfsgebouw G1812 voor Lab15. Volgens de juryleden beantwoordt het project Lab15 op exemplarische wijze aan elk van de vijf gehanteerde criteria. Het project dient als een tegenvoorbeeld voor gebruikelijke, weinig aantrekkelijke bedrijfsgebouwen die over heel Vlaanderen te vinden zijn. Volgens de jury dankt het project zijn uitzonderlijk karakter aan de vooruitstrevende en goed functionerende visie op de werkomgeving, die architecturaal uitgewerkt wordt door de relatie tussen het houtatelier en de kantoorruimten. De jury bewondert overigens de heldere en poëtische architectuur en de aandacht voor duurzaam bouwen.

Finalisten:
Kapitein Zeppospark
Buurtontmoetingscentrum Standaertsite


© Stad Gent
© Johnny Umans

De twee overige finalisten zijn voor de publieksjury het Buurtontmoetings­centrum Standaertsite en het Kapitein Zeppospark. De jury beschouwt de Standaertsite als architectuur waarmee een open, toegankelijke en aangename plek is gemaakt en als een succesvol voorbeeld van actief burgerschap. De juryleden belonen het Kapitein Zeppospark als een gevoelig ingerichte publieke groenruimte die zich het afgelopen jaar heeft ontpopt tot een ware magneet voor de meest diverse groep Gentenaren tot ver buiten de omliggende buurt. Volgens de juryleden zit de sterkte van het project vooral in de durf om een oorspronkelijk gepland bouwterrein onbebouwd te laten. De jury benadrukt met de keuze van het Zeppospark overigens de nood aan openbare groenruimte in de stad. Ze breekt expliciet een lans voor het behoud van het park en strand in hun huidige vorm, gezien de mogelijke uitbreiding van de jachthaven op de site. Verder pleit de jury voor de toevoeging van een zwembassin.

De juryleden hebben tot op het laatste moment gedebatteerd over de keuze van laureaten. Sommigen argumenteerden bijvoorbeeld voor een grotere nadruk op het belang van de individuele opdrachtgever in het maken van de stad. De juryleden zijn het er echter over eens dat de finaal geselecteerde projecten een signaal geven over een na te streven toekomst voor de Stad Gent.
De leden van de Publieksjury van de Architectuur Prijs Gent 2021

Ahmet Kaya, An Van de Walle, Areezo Moradi, Bennie De Meulemeester, Bert D’harte, Birthe Geerkens, Charlotte Gyselinck, Frederic De Groote, Hildegard Bourgoy, Koen Phlips, Kris Erauw, Marieke De Vreese, Matteo De Letter, Moniek Bucquoye, Neslihan Dogan, Peter Bruyland, Peter Cosyn, Philip Bogaert, Philippe De Cocker en Yilmaz Kocak