De kijk van de programmaraad

Editorial
17 Oktober 2021

De oproep om mee te dingen naar de eerste Architectuur Prijs Gent was een onverwachts succes. Opdrachtgevers, architecten en de Gentenaars dienden meer dan 100 projecten in en de kwaliteit van de inzendingen was bijzonder hoog. De Longlist laat een verrassend boeiende architectuurscène zien, een rijkdom aan verhalen over architectuur in Gent. De lijst van twintig genomineerde projecten biedt hieruit een mooie staalkaart: een mix van jong geweld en gevestigde waardes, woningen en publieke gebouwen, interieurinrichtingen en interventies in het openbare domein, tijdelijke invullingen en de herbestemming van plekken met een belangrijke erfgoedwaarde.

De voorselectie door de programmaraad is weloverwogen gebeurd maar niet geheel representatief. Zo bestond ongeveer de helft van de inzendingen uit kleinere woonprojecten, inrichtingen en verbouwingen van jong aanstormend talent. We hebben tot onze grote spijt slechts drie van de kleinere projecten uit deze ‘humuslaag’ in de eindselectie opgenomen. Tegelijk ontwaarden we nog ‘blinde vlekken’. We zagen weinig projecten waar het landschap en de publieke ruimte met veel architecturale zorg werd behandeld. Het blijft ook een werkpunt om te investeren in gedifferentieerd woonaanbod, in betaalbaar wonen en groepswoningbouw. Sommige grote werven van de stad, bepaalde uitdagingen en maatschappelijke kwesties waren in de longlist ondervertegenwoordigd en soms ook geheel afwezig en bleven zo uit het vizier van deze prijs.

Een architectuurprijs is in de eerste plaats bedoeld om de goede architectuur in Gent in de kijker te stellen, de genomineerden en laureaten te vieren. Een prijs als deze biedt echter ook een kans het debat over de manco’s aan te gaan. Daar gaat het Architectuur Platform Gent verder mee aan de slag.