Hotel- en winkelcomplex Veldstraat

Adres
  • Veldstraat 47-49, Volderstraat 17 & Korte Meer
  • Gent (9000)
gedaan met leegstand boven winkelpuien

Het project bestaat uit de verbouwing en uitbreiding van een winkelcomplex tot een gemengd project met winkelruimtes en een hotel. De winkels werden opgedeeld in functie van de evolutie naar kleinere winkeloppervlaktes, de leegstaande verdiepingen van de verschillende percelen werden aaneengesloten tot een hotel en de complexe puzzel van ontsluiting, logistiek en evacuatie werd in functie van de huidige noden herdacht. Het gebouwencomplex werd in deze renovatie integraal aangepast in functie van de huidige wetgeving (evacuatie, energie, normeringen), met een grotendeels hernieuwbaar energiesysteem en alle gevels binnen het beschermde stadsgezicht werden gerestaureerd of gerenoveerd. Het winkelvolume aan de Veldstraat is opgevat als een flexibele, opdeelbare ruimte over twee bovengrondse en één ondergrondse bouwlaag. Het hotel met 114 kamers is het resultaat van de herbestemming van het hoge na-oorlogse gebouw in de Volderstraat, het gebouw in de Korte Meer, de bovenste verdiepingen in de Veldstraat en een optopping in houtskeletbouw.

Troeven

Leegstand boven winkels in ons stadscentrum, wanneer de druk op de binnenstedelijke ruimte zo hoog is, zien we met lede ogen aan. Dit activeren met andere functies dan louter winkelen, versterkt de bruisende binnenstad buiten de openingsuren van het winkelapparaat, en draagt bij tot een verhoogde binnenstedelijke woonkwaliteit. Vanuit deze visie heeft een diepgaande analyse van het gebouwencomplex in het bouwblok tussen de Veldstraat, Volderstraat en Korte Meer geleid tot een sterke optimalisatie van het ruimtelijk rendement. Voor de bouwwijze werd geopteerd voor een circulaire aanpak, waarin de bestaande structuur maximaal werd behouden, aangevuld met houtskeletbouw. De piekfijn gerestaureerde gevels in de Veldstraat, met enkele eigentijdse accenten, en de nieuwe hedendaagse gevels in Volderstraat en Korte Meer, die zich qua tonaliteit, materialiteit en ritmering bescheiden inschrijven in de historische straatbeelden, ondersteunen de authentieke Gentse architectuur, die nieuw en oud op een gedoseerde wijze weet te verenigen in zijn historische binnenstad.

Type
Architectuurproject (verbouwing)
Programma
Gebouwen met gemengde functies
Datum ontwerp
2016
Datum oplevering
2020
Hoofdaannemer(s)
Denys-Mournik en Vandenbussche
Studiebureau(s)
Istema, group D
Oppervlakte
10.930 m²
Bouwkost
17.100.000 €