Bezoekerscentrum Sint-Baafskathedraal

Adres
  • Sint-Baafsplein
  • Gent (9000)

In oktober 2012 startte de restauratiecampagne van het Lam Godsretabel. Voor de nieuwe opstelling van het retabel na restauratie werd de meest centrale kranskapel van het hoogkoor gekozen, de zogenoemde Sacramentskapel. Naast de herlocatie van het topstuk definieert het project zich in de restauratiewerken aan de kathedraal, de integratie van het nieuwe bezoekerscentrum en de optimale ontsluiting van het geheel. Internationale gastvrijheid, universele toegankelijkheid en een brede dialoog worden verenigd om tegemoet te komen aan zowel het liturgisch als aan het cultureel-toeristisch uitgangspunt van de opdrachtgever.

Troeven

De kathedraal werd, met de grootste aandacht voor haar kunstschatten, van onder het stof gehaald om opnieuw brede, publieke belangstelling te wekken. Daarenboven krijgt het Gentse stadscentrum er met dit project een noemenswaardige troef bij! De nieuwe publieke kwaliteit schuilt in de ontsluiting van het geheel. Het traject biedt iedere bezoeker de unieke mogelijkheid om maximaal de variërende ruimtelijke context, en de bijhorende architectuurtaal, te beleven. De nieuwe architecturale ingrepen berusten daarom op twee belangrijke uitgangspunten.  Vooreerst werd een principe van continuïteit gehanteerd. Een aantrekkelijk en leesbaar parcours ontvouwt zich door consequent een eenduidige architectuurtaal te herhalen. Daarnaast werd het principe van confrontatie vooropgesteld om de architectuuraal zelf leesbaar te houden. Alle nieuwe ingrepen beogen een maximale integratie in de aanwezige architectuur en faciliteren zo de ruimtelijke dialoog.

Type
It's complicated
Programma
Publieke gebouwen
Datum ontwerp
Maart 2018
Datum oplevering
Maart 2021
Hoofdaannemer(s)
THV Artes Woudenberg - Artes Depret - Artes Roegiers
Studiebureau(s)
Studiebureau Riessauw bvba, SDK engineering, Daidalos Peutz, Bailleul Ontwerpbureau, Alfavision
Oppervlakte
6125 m²
Bouwkost
20.000.000 €