Kantoren WATT Factory

Opdracht
Adres
  • Vlasgaardstraat 52
  • Gent (9000)
energiebooster voor ondernemingen

Dit project in de Gentse Brugsepoort omvat de transformatie van een oude textielfabriek tot een co-working space voor startups. De bestaande binnenstraat werd vergroend en kreeg een semipubliek karakter. Het dichtgeslibde bouwblok werd ontpit door de gedeeltelijke sloop van een bestaande loods. Hierdoor ontstond een groene binnentuin die kan gebruikt worden bij evenementen en tevens enkele parkeerplaatsen biedt. Een deel van de loods werd behouden als polyvalente ruimte voor evenementen, lezingen, expo, etc. Deze flexibele eventspace faciliteert het samenwerken en zorgt voor de nodige kruisbestuiving. In de bestaande werkplaats werd atelierruimte voorzien voor startende maakbedrijfjes. De eerste en tweede verdieping werden opgedeeld in kleinere units, met werkruimtes van 2 tot 8 personen, of grotere landschapskantoren. Aan de zijde van de Vlasgaardstraat kreeg het gebouw een nieuwe derde bouwlaag in rode baksteen. Dit volume werd teruggetrokken ter hoogte van de bestaande schoorsteen, om die terug een meer vrijstaand karakter te verlenen.

Troeven

Dit fabrieksgebouw werd uiterst duurzaam gerenoveerd tot een BEN-kantoor. Met schaarse inzet van middelen werd evenwel ingespeeld op de inherente ruimtelijke kwaliteiten van het pand en op de essentie van de ingreep: een stimulerende omgeving creëren voor ruim 200 ondernemers en creatievelingen, gebeten door smart cities en climate change, temidden een heroplevende negentiende-eeuwse woonbuurt. Er werd expliciet geopteerd om de historische gelaagdheid van het gebouw te laten zien, zonder te vervallen in een vorm van esthetisering van het onafgewerkte of het brute. Ingrepen in en op het gebouw laten zich binnen en buiten eenvoudig aflezen, zonder opsmuk: dichtgemaakte openingen, littekens van nieuwe doorbraken of afbraakwerken, behouden restanten van eerdere transformaties, gebruik van ruwbouwmaterialen als afwerking… Dit in contrast tot alle nieuwe schrijnwerkelementen, consequent uitgevoerd in een witte kleur, die samen een nieuwe, herkenbare laag vormen van dit gebouw. Zij ritmeert het gebouw en verleent het pand terug de nodige uitstraling.

Type
Architectuurproject (verbouwing)
Programma
Bedrijfsgebouwen
Datum ontwerp
2015
Datum oplevering
2018
Hoofdaannemer(s)
Vandenbussche
Studiebureau(s)
BEHECON
Oppervlakte
2620 m²
Bouwkost
1.645.232 € (excl. technieken)