Freinetschool De Tovertuin

Opdracht
Adres
  • Francisco Ferrerlaan 42
  • Gent (9000)
passief maakt school

De site van het Stedelijk Onderwijs de Tovertuin zit gevangen tussen de Ferrerlaan, de trambedding aan de Ghuislainsite en de Gezondheidstraat. Er was al een STIBO, kinderdagverblijf en een kleuterschool. Uitbreidingsruimte voor de school werd daarom in de hoogte gezocht. De opgave bestond erin om een basisschool (6 klassen) toe te voegen bovenop het bestaande gebouw van de kleuterschool. Daarnaast werden de circulatieknoop en toegankelijkheid van de school hertekend, een overdekte speelplaats en een polyvalente zaal/bewegingsruimte toegevoegd, de kleuterklassen opgefrist en de personeelsvleugel aangepast. De op-topping met de 6 klassen van de basisschool werd opgeleverd aan passiefstandaard.

Troeven

De ontwerpers zijn de complexiteit van de opgave te lijf gegaan met een heel eenvoudig structuurconcept voor de optopping: een stalen tafel die over het bestaande gebouw heen is gezet. Het ontwerp zet in op kwalitatieve klassen en gangen als basiscomponenten van de schooltypologie. Op de stalen tafel is een centrale beuk met 6 klassen gebouwd in houtskelet, geflankeerd door een binnengang aan de ene zijde en een buitengang aan de andere. De binnengang is opgevat als een functionele en tegelijk heel interactieve ruimte: het contact met zowel de speelplaats als de klassen werd zorgvuldig vormgegeven. De binnengang wordt beëindigd met een rechtstreekse verbinding met de speelplaats dmv een buitenspiltrap. De buitengang is een terrasstrook die dient als bouwkundige zonwering, maar tegelijk de klassen van een buitenruimte voorziet en ze op een informele manier met elkaar verbindt.

Type
It's complicated
Programma
Onderwijsinfrastructuur
Datum ontwerp
2015
Datum oplevering
2018
Hoofdaannemer(s)
Qubus
Studiebureau(s)
Studieburo Mouton, Tech3
Oppervlakte
1.800 m²
Bouwkost
€ 3.465.000,-