Woning Halewijnkouter

Ontwerp
Opdracht
  • Particuliere opdrachtgever
Adres
  • Halewijnkouter 59
  • Drongen (9031)
het betere breekwerk

Een voormalige schrijnwerkerij werd omgevormd tot gezinswoning waarbij is ingezet op het maximale behoud van de bestaande structuur. De schrijnwerkerij bestaat uit een dubbel hoog volume en een aanpalende loods, de nieuwe woning schrijft zich in als een compact volume binnen dit ensemble. De loods werd opengewerkt om dienst te doen als ingesloten maar ruime buitenkamer, in dialoog met zowel het publiek domein als het hinterland. Het hoge volume werd ontdaan van alle overbodige binnenwanden en vloeren waarna een nieuwe en lichte structuur bovenop de bestaande vloerplaat werd gebouwd. Door de woning letterlijk te ontkoppelen van de oude structuur werken de bestaande wanden als een scherm tussen de woning en de aanpalende buitenruimtes. De woning is heel eenvoudig opgebouwd en telt twee bouwlagen, telkens bestaande uit twee kamers met een centrale dienende kern. Er ontstaat een intense dialoog tussen dit rationele plan en de complexiteit van de bestaande schrijnwerkerij.

Troeven

De overmaat van de oude schrijnwerkerij werd aangegrepen om een heel compacte en budgetvriendelijke woning te bouwen met oog voor de reeds aanwezige kwaliteiten. De architecturale kwaliteiten van de woning komen voort uit de dialoog tussen het nieuwe volume en de ruimtelijkheid van de bewaarde structuur. Het gebruik van de woning verschilt dan ook heel sterk doorheen de verschillende seizoenen. Tijdens de wintermaanden bieden de perspectieven en specifieke lichtinval de nodige ruimtelijkheid en tijdens de zomermaanden worden de buitenkamers letterlijk een deel van de woning. Het uitgezuiverde plan en eenvoudige structurele opbouw lieten toe de woning voor een heel beperkt budget te bouwen zonder in te boeten aan ruimtelijke en architecturale kwaliteit. Het project is het resultaat van een intens ontwerp -en bouwproces waar een symbiose werd gezocht tussen hedendaagse vraagstukken als het omgaan met bestaande structuren, duurzaam bouwen en een strikt budget.

Type
Architectuurproject (verbouwing)
Programma
Eengezinswoning
Datum ontwerp
Maart 2017
Datum oplevering
November 2020
Hoofdaannemer(s)
Goossens bouwwerken (ruwbouw), T-wood (houtskelet), Devos(ramen), zelfbouw
Studiebureau(s)
Fraeye en partners
Oppervlakte
121 m²
Bouwkost
Confidentieel