Sociale woningen Nekkersput

Adres
  • Nekkersputstraat 61/187
  • Gent (9000)
een tetris van woningtypes

Gelegen tussen de Gentse de binnenring en een natuurreservaat wordt gevraagd om een uitgeleefde woonblok te vervangen door 44 grondgebonden woningen. De structuur van dit gebouw heeft echter nog een groot potentieel in zich. Er wordt voorgesteld om grondig te renoveren en resoluut te kiezen voor een compact woongebouw binnen de bestaande structuur. Het gebouw wordt volledig gestript en gereorganiseerd. De vroegere mono-georiënteerde appartementen worden getransformeerd naar 44 transversale duplexappartementen. Deze doorzonappartementen in verschillende types, vormen een driedimensionale puzzel binnen de rigide basisstructuur. De volledige diepte van het gebouw wordt benut. Een lichte staalstructuur over de volle breedte van de westgevel creëert genereuze balkons die het verlengde vormen van de appartementen. Langs beide zijden van de gerenoveerde woonblok wordt een nieuw, vrijstaand woonvolume met telkens 6 units gebouwd. Door middel van buitenpasserelles staan deze twee volumes in verbinding met het hoofdgebouw, waardoor ze zich van een interne circulatie ontdoen.

Troeven

Het project Nekkersput toont aan dat er, binnen de strikte marges eigen aan sociale huisvesting en mits de nodige volharding, ook in dit segment een meerwaarde voor het wonen gecreëerd kan worden. Ondanks de randvoorwaarden en de houding van de bouwheer, zijn we het verplicht aan de toekomstige bewoners om optimale woningen aan te bieden. Dit is wat we hier beoogden: boeiende transversale woningen met veel natuurlijk licht en voldoende buitenruimte. Door te kiezen voor behoud van de structuur van het bestaande gebouw, wordt hier ook de meest duurzame keuze gemaakt. Het hergebruik van de bestaande structuur zorgt voor een grijze energiewinst die nooit kan geëvenaard worden door de meest performante en duurzame nieuwbouw. Een aan de basis compact gebouw zal dan ook steeds beter scoren dan vrijstaande nieuwbouw. Dit resulteert eveneens in een efficiënt ruimtegebruik, want door de keuze voor behoud is de densiteit 20% hoger dan voorzien.