Kunstenhuis Timelab

Ontwerp
Opdracht
Adres
  • Kogelstraat 34
  • Gent (9000)
functie: nader te bepalen

Timelab is een kunstenorganisatie met veel vertakkingen naar tal van andere sectoren. Vanuit de artistieke praktijk neemt de community van internationale en lokale partners economische, ecologische en sociale uitdagingen aan in de stedelijke context. Projecten in de publieke ruimte, concrete voorbeelden van nieuwe systemische bedrijfsmodellen, maar ook een focus op circulaire energie en materialen. Het zijn thema’s die de voorbije jaren meermaals het grote publiek bereikten. Het pand gelegen in de Kogelstraat nabij Dampoort is een voorbeeld van circulaire bedrijvigheid met een kritische kijk op de wereld. De 1800m2 vervuilde fabrieksomgeving werd omgevormd tot een nieuwe stedelijke pool voor de stad van morgen. Een onvoorspelbare toekomst vraagt flexibiliteit en een open vizier. De elastische ruimte waar de functie een logisch gevolg is van de vorm werd de rode draad in het ontwerp. Het werd een groeiend ecosysteem waar circulaire stromen vorm geven aan de mogelijkheden van het open programma.

Troeven

Een verlaten industriële site in een vergeten stadswijk, met een ontoegankelijk binnengebied en zwaar vervuilde grond. Het ontwerpproces vertrok vanuit duurzaamheid in de holistische zin van het woord: welke ingrepen hebben de langste ‘houdbaarheid’ voor dit project en de stad? We creëerden eerst een draagvlak in de wijk en herstelden de verouderde draagstructuur. Pas daarna werd het gebouw klaar gemaakt voor gebruik d.m.v. ‘architectuur-accupunctuur’. Aan de voorzijde werd letterlijk een stuk uit het gebouw gesneden om de introverte fabriek te doorbreken en het geheel toegankelijk en veilig te maken. Aan de binnenzijde werd de tuin vrijgemaakt en de gevel geperforeerd. De chirurgische ingrepen blijven radicaal zichtbaar als littekens. Vanuit de overtuiging dat een duurzaam gebouw zijn functie èn gebruikers moet overleven, komt de invulling pas op de laatste plaats. Deze zal gestuurd worden door wat deze plek in de stad nodig heeft en beperkt worden door wat de gebouwstructuur verdraagt.

Type
Architectuurproject (verbouwing)
Programma
Cultuurinfrastructuur
Datum ontwerp
01/02/2019
Datum oplevering
25/05/2021
Hoofdaannemer(s)
Serck nv
Studiebureau(s)
Fraeye & Partners en MV Engineering
Oppervlakte
1.692 m²
Bouwkost
€ 851.628