Basisschool het Eiland Circuskerk Malem Stadsatelier Low

Adres
  • Dapperheidstraat 2 & Oudstrijderslaan 1
  • Gent (9000)

Malem, een eiland aan de rand van de stad, ligt er in het voorjaar van 2015 stil bij als Elly Van Eeghem haar intrede maakt met LOW. Samen met buurtbewoners en een architectencollectief (met medewerkers van PLANO en NERO) zet Elly een schijnbare utopie op, MLM-001 wordt geboren. Het tweeledige werk, bestaande uit een lexicon en een installatie, legt die zomer de basis voor nieuw engagement in de oude tuinwijk. Aan het einde van diezelfde zomer scheppen twee architectuurwedstrijden kansen om de neologismen uit het lexicon te vertalen van plan naar werkelijkheid. Dwars door MLM-001 kronkelt een denkkanaal. Aan haar oevers worden vage dromen concrete plannen, de (circus)kerk wordt buurtfoyer, het oude schoolgebouw wordt brede school. De drie ruimteplanners (Elly, PLANO en NERO) zetten in hun thuisstad Gent een informeel en participatief dialoog op tussen elkaar en de buurt. Een dialoog die zich later ook in de gebouwen installeert.

Troeven

De bewust laag gehouden schoolpoort en open-(kerk)deur-politiek nodigen uit, speelplaats wordt ‘kerk’plein, kerk wordt circusplaneet. Met een participatieve aanpak werden beide gebouwen gerenoveerd tot plekken van samenkomst, verbindend voor de wijk. Ruimte voor beweging loopt over van kerk tot speelplaats. Beide gebouwen vullen elkaar aan en creëren (overloop)ruimte voor elkaar. De brede school en de Circusplaneet geven letterlijk ruimte voor kruisbestuiving. Het klassieke schoolgebouw wordt gereorganiseerd tot leesbaar geheel met klassen en polyvalente ruimtes. Oude annexen worden vervangen door kwalitatieve uitbreidingen voor refter en overdekte speelplaats. Na(ast) de leertijd kan je er eten, vieren ... De nieuwe flexibele indeling van de circuskerk geeft vrijheid aan ontwikkeling van diverse talenten. Het ontwerp heeft een omkeerbaar karakter en genereert zo een zachte symbiose binnen de historische context. Het lexicon neemt hierin een permanente vorm aan in een kleurrijk rozet. Wat begon als fictief laboratorium eindigde in een nieuwe realiteit voor Malem.

Type
Architectuurproject (verbouwing)
Programma
Onderwijsinfrastructuur
Datum ontwerp
Augustus 2015
Datum oplevering
15 maart 2019 (school), december 2020 (kerk)
Hoofdaannemer(s)
VMG De Cock (school), Bussche Construct + Detrac (kerk)
Studiebureau(s)
Ignace Vermeersch (stabiliteit school) + VK engineers (technieken school) + TTAS (theatertechnieken kerk) + Fraeye (stabiliteit kerk)
Oppervlakte
1.540m² (school) + 106m² (luifel) + 632m² (kerk)
Bouwkost
€ 2.189.996 (school) + € 813.101 (kerk)