Stadsbibliotheek De Krook

Opdracht
  • CVBA Waalse Krook
Adres
  • Miriam Makebaplein 1
  • Gent (9000)
een stadsgebouw volgens het boekje

De ontwikkelde visie bestaat uit een ontwerp voor een multifunctioneel complex gebaseerd op educatieve elementen. Het project omhelst de bouw van een Mediatheek voor de Stad Gent bestaande uit een stadsbibliotheek met publieke agora, een leescafé en polyvalente zalen, aangevuld met kantoren, vergaderzalen, onderzoekslokalen en studio’s voor de universiteit Gent en het Centrum voor Nieuwe Media. Het gebouw functioneert als een micro-cosmos in de stad. Een stad in de stad in de betekenis dat het een leefruimte is voor de stad waar het aangenaam vertoeven is op elk moment van de dag en de week. De visie bestond er tevens in om het omliggende stadsdeel te linken aan dit project, en ook inhoudelijk zijn de functies die er zijn in ondergebracht gelinkt aan de kennis-activiteit die drager is van de ganse plek. Aan de basis ligt een doorgedreven stedenbouwkundige visie die al deze functies met elkaar verbindt en zo een netwerk van stromen van mensen doet ontstaan.

Troeven

Het gebouw is meer dan een volume, het neemt op een bijna evidente wijze de directe omgeving op om tot een verankering te komen die de overgebleven ruimte opwaardeert. De complexe stedenbouwkundige randvoorwaarden en hoogteverschillen waren richtinggevend voor het ontwerp. De juiste condities werden gecreëerd om van deze verloederde plek opnieuw een leefbaar gebied te maken, waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden op een stedelijk niveau. Deze basisgedachte kreeg concreet vorm door de aanleg van een zeshoekvorming plein dat het hart van de wijk vormt. Verder zorgen drie nieuwe voetgangersbruggen voor een snelle verbinding tussen de omliggende stadsdelen. Het gebouw werkt als een ‘balkon’ op de stad. Het interieur creëert weidse uitzichten op verschillende delen van de stad. De inwendige ruimtelijkheid schept mogelijkheden voor allerlei functies die door elkaar gebruikt kunnen worden. Er ontstaan dynamische stromen van bezoekers en passanten. Als verschijning plooit het zich als een lyrisch vibrerend gebouw in de plooi van de plek. Het bouwwerk is niet autonoom: het neemt de omgeving in zich op en het laat ons toe door haar omringd te worden. Wanneer de plek en het bouwwerk onafscheidelijk worden, helpt het bouwwerk de plek te vervolledigen en te begrijpen.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Publieke gebouwen
Datum ontwerp
2010
Datum oplevering
Laatste definitieve oplevering: 26/03/2019
Hoofdaannemer(s)
TV Antwerpse Bouwwerken nv / Valens
Studiebureau(s)
CVBA Mouton ,VK Engineering, Artec3 Studio, Exedra, G&V bvba, Raum+Akustik, Blasco acoustic design & engineering, Digipoli, TV Aries-Advisers, Evolta, ABO, SECO
Oppervlakte
17.500 m²
Bouwkost
€ 36.000.000