Aanbevelingen Grote Vergadering

Verslag  
Architectuur Platform Gent  
28 Oktober 2022

Op 13 oktober verzamelden we ideeën over de rol van het Architectuur Platform Gent. Dit zijn enkele beknopte aanbevelingen die uit de 4 debattafels kwamen:

Debattafel 1: Ontwerpen voor Gent

- Cultiveer architectuurcultuur vanuit onderwijs. Zorg dat de ontwerpopleidingen actief zijn in het platform. Gent leidt een nieuwe generatie architecten op. Zorg voor engagement.

- Zet niet persé ontwerpstudio’s op rond beleidsuitdagingen waar de overheid aan werkt, maar net op die materie waar stad NIET op werkt; Dedecteer en agendeer.

- Zoek de realiteit op¨* in ‘t veld. Ga in gesprek met ontwikkelaars en overheden en andere partijen. Verrijk ook die gesprekspartners met nieuwe of andere manieren om na te denken over opgaves.

- Betrek activisten, inititiatiefnemers, ontwikkelaars, architectuurcritici, bottom-up-makelaars, beleidsmakers, adviesverleners… Dat zijn allemaal rollen die ook essentieel zijn in het maken van architectuur, maar die vandaag onbesproken / onzichtbaar zijn in de opleidingen. Architecten zijn god niet.

- Stel kaders in vraag. Eeen overheid legt regels op om kwaliteit te garanderen. Maar onderzoek via dialoog en testtrajecten (al dan niet vanuit de studio’s) wat werkt en wat niet.

- Maak van het platform geen stadspromo-toerisme-instrument. Breng een wezenlijk debat over architectuur in de stad.

Debattafel 2: Stadsdebat

- Organiseer stadsdebat zonder concrete aanleiding. Doe het vanuit een culturele dimensie. In de tussenruimte tussen bestuur en burgers.

- Stel de juiste vragen. Zoek naar matters of concern. Dus niet: Moeten hier verkeerslichten komen of niet of hoe moet de doorstroom in de wijk? Maar wel: hoe raak jij makkelijkst tot bij de supermarkt. Wat zou jij doen met je vrijgekomen parkeerplaats?

- Laat mensen horen die niet of zelden gehoord worden. Kinderen! Kwetsbare groepen! Gebruik alle methodes en denk vanuit frisse verwondering. Zoek uit hoe dat lukt.

- Zet ontwerpers in een verbindende rol. Benader hen niet als trekker en bewaker van een projecttiming.

- Zet een case op rond de toekomst van de arsenaalsite.

- Maak debat zichtbaar. Geef het een fysieke en digitale plek. Zodat het resoneert en meingen en stemmen bijeenbrengt in een democratisch evenwicht.

Debattafel 3: Activisme

- ‘Activisme is actief een oplossing onderzoeken, daar naartoe werken en deze voorstellen.’

- ‘Activisme is een vorm van agendasetting. Daarbij is een verschil in opzet, activisme als burger of geïnstitutionaliseerd activisme heeft een heel andere ingesteldheid.’

- ‘Activisme als poëzie van de kleine verandering. Activisme kan ook stil zijn, indien het vanuit de vorm van bruggenbouwer, gesprekspartner en luisteraar wordt bedacht.’

- ‘Activisme is om zowel vanuit denken als doen manieren zoeken om zaken naar een breder publiek te brengen.’

- ‘Activisme is frictie, methodes zoeken om snippers van onderuit te laten bewegen. Te vaak wordt van boven naar beneden gesproken.’

- Leer studenten strijden voor een betere stad. Maak in de opleiding ruimte voor interactie rond tijdelijke invulling en experiment.

- Maak een utopische databank. de verbeelding van ideeën is waardevol.

- Geef sociaal wonen een plaats en betrek bewoners.

- Zet discours op rond permanente invulling van tijdelijke experimenten. werk aan proefprojecten om invullingen als laboratorium op te zetten en niet als ‘windowdressing’.

- Wees activistisch. – Maak als overheid vrijruimte / witruimte / experimenteerruimte en weeg op beleid. – Faciliteer en creër als cultuuractor experimentele condities, vanuit terreinkennis en dichtbij de mensen. – Geef als onderwijsinstelling freedom of speech. – Zoek de rek op de regels

Debattafel 4: Anders programmeren

- Programmeer onafhankelijk, opbouwend-kritisch en oplossingsgericht.

- Programmeer niet te veel en niet te weing. Concentreer je op 2 piekmomenten die eigenheid tonen, stem en kleur geven.

- Benadruk de maatschappelijke rol van architectuur. Ga via manifestaties op zoek naar oplossingen. betrek planologen, sociologen, wijkwerkers en ga voorbije dromerij.

- Geef ontwerpers de sleutel. Maak residenties, laat ze pro-actief denken over de stad. Vier ontwerpkracht.

- Laat het sexy klinken. Zoek naar terminologie en beeldspraak.