5 omgevingen - 15 locaties

achtergrondinformatie

Ontwerpmanifestatie  
Stadsbouwmeester  
13 Juli 2023

Er zijn ontwerpopgaves voor heel Gent te benoemen natuurlijk, maar 5 omgevingen kwamen met stip uit het voortraject. Hieronder vind je een oplijsting van bijzondere plekken en aanknopingspunten om met jongerenkwesties aan de slag te gaan.
 

1. OMGEVING CENTRUM

Context = historisch centrum

Het inkomportaal van het EGW gebouw wacht op een nieuwe invulling. Gesprekken voor tijdelijk gebruik lopen. Interessante locatie voor Projectweken.

Omgeving Binnenstad – Fratersplein © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Binnenstad – Vredeshuis © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Binnenstad – Krook © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Binnenstad – EGW gebouw © Stad Gent, Foto Olmo Peeters

1. Tolhuis (Fratersplein + Tolhuispark/sporthal + ziekenhuiscampus + vogelenzang)
AFBAKENING: Tichelrei-Tolhuislaan-Berouw-Vogelenzang-binnestraat campus Sint-Lucasziekenhuis

2. Patershol (Caermersklooster + kleinschalige sociaal wonen + vredeshuis + kaatsplein)
AFBAKENING: Langestraat-Academiestraat-Lievekaai-Lieve-Leie-Sluizeken

3. Zuid (glazen voorbouw stadsgebouw + shopping + publieke ruimte Krook + fietsbrug + busknooppunt + véél scholen + internaat + cultuurplekken)
AFBAKENING: Pollepelstraat-Bagattenstraat-Lammerstraat-Woodrow Wilsonplein-Graaf van Vlaanderenplein-Oudescheldestraat-Muinkschelde-Ketelvaart
 

MASTERPLANNEN, STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK, BOUWPROJECTEN

- het Tolhuispark wordt heraangelegd.
- Onderzoek openlegging Tichelrei
- Openbaar domein tussen de woontorens aan de Groenebriel
- Fratersplein opwaarderen
- Museum Wereld van Kina beter ontsluiten in de buurt
- De cafetaria van de Tolhuissporthal wacht op een nieuwe invulling
- Sociaal ruimtelijk onderzoek wijk Sluizeke-Tolhuis-Ham
- Speelweefselonderzoek wijk Sluizeke-Tolhuis-Ham
- Goedgekeurd wijkbudget: groene verbindingen in de wijk

FOCUS OP JONGEREN

- Goedgekeurd wijkbudget: street work out
- Habbekrats skatepark Zuid

 

2. OMGEVING WATERSPORTBAAN

Context = modernistische hoogbouw + recreatiedomein

Zeker interventies mogelijk voor projectweken en bouwexperimenten op heel wat locaties.

Omgeving Watersportbaan – Kop © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Watersportbaan – Blaarmeersen © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Watersportbaan – Leie Arm © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Blaarmeersen strandzone © Foto Olmo Peeters

1. Kop Watersportbaan (torens + park + sportlokalen)
AFBAKENING: Nekkersberglaan-Neermeerskaai-Jubileumlaan-Watersportlaan-Belvedereweg

2. Omgeving Leie-arm (landingsparkjes + scheepswerf + bouwlocatie Jan Palfijn)
AFBAKENING: Constant Dosscheweg-Griendijk-Normandiëlaan

3. Blaarmeersen (Strandpaviljoen + camping)
AFBAKENING: Strandzone en Camping Blaarmeersen

MASTERPLANNEN, STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK, BOUWPROJECTEN

- Pamflet Werk aan de Watersportbaan
- Voor site Jan Palfijn (opstart) wordt nagedacht om de kinderpsychiatrie van UZgent naar deze site te brengen.
- Voor hele omgeving loopt een conceptsubsidie van het stedenbeleid Vlaanderen.
- Voor project Securex fase 2 (opgestart -> &Bogdan architecten)
- Studie Groenklimaatassen (opgeleverd -> Plus Office & Delva Landscape)
- Masterplan schoolcampus Offerlaan als gedeelde campus (opgeleverd -> Czvek Rigby Architecten)
-Wedstrijdtoren Watersportbaan’. (lopende -> Felt Architectuur)
- Buurthuis Watersportbaan. (lopende -> Studio Lauka)
- Buurthuis Malem (lopende -> Atelier Janda Vanderghote)
- Paviljoen speeltuin Blaarmeersen (lopende -> Studio Bont)
- Fietsbrug Watersportbaan (lopende -> Ney & Partners)
- Mobiliteitsonderzoek (afgerond)
- Onderzoek vervanging kop watersportbaan (afgerond -> ORG architecten)
- Masterplan verdichting sportcluster ter hoogte van topsporthal (nog op te starten)
- Herinrichting groot strandpaviljoen (nog op te starten)
- Herinrichting camping Blaarmeersen door nieuwe concessie (nog op te starten)

FOCUS OP JONGEREN

- goedgekeurd wijkbudget – Jeugdlokaal-open huis WSB
- goedgekeurd wijkbudget – wandel- en speellus @the blocks
- Goedgekeurd wijkbudget – basketbalsessies voor jongeren in de buurt
- Campusatelier: werking watersportbaan
- Circusplaneet
- Ugent, werking faculteit psychologie en pedagogie
- Ugent, Artevelde en HOGent: diverse sportfaciliteiten
- KAA Gent Foundation
- Schoolcampus stedelijke onderwijs Offerlaan met 5 scholen
- Diverse jongerenorganisaties in de sporthal op campus Offerlaan
- Sportverenigingen langs water, op Blaarmeersen en ook Hockey Gantoise

 

3. OMGEVING GROENKLIMAATAS GENTBRUGGE

Context = 19de eeuwse wijk + Groenklimaatas

Het sluiseiland is een bijzonder interessante plek om interventies voor te bedenken.De site is in eigendom van de Vlaamse Waterweg en gesprekken voor tijdelijk gebruik lopen.

Omgeving Franse Vaart © Foto Olmo Peeters Omgeving Gentbrugge – Franse Vaart © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Gentbrugge – Sluiseiland © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Oud Gentbrugge © Stad Gent, Foto Olmo Peeters

1. Franse Vaart (bebouwing + park + school Kleurdoos + kop keizerspark)
AFBAKENING: Edward Pynaertkaai-Keizerspark-Scheldekaai-Brusselsesteenweg-August Van Bockstaelestraat-Onderwijsstraat-Popelinkaai

2. Sluiseiland (eiland + verbindingen + JOC)
AFBAKENING: volledige sluiseiland+plein Guldemeers+noorddeel Arbed Noord

3. Oud-Gentbrugge (kerkplein + depot wegendienst + site scouts + nieuwe fietsbrug)
AFBAKENING: Gentbruggeaard-Gentbruggeplein-Gentbruggekouter-Jules Van Biesbroeckstraats-Schelde

MASTERPLANNEN, STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK, BOUWPROJECTEN

- Stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft (lopende)
- Stadsvernieuwingsproject Sas en Bassijnwijk (afgelopen)
- Studie Groenklimaatassen (opgeleverd -> Plus Office & Delva Landscape)
- Masterplan + bouwproject Keizerspoort (lopende -> AWG architecten)
- Lastenplan + inrichtingsplan Gentbrugse Meersen Noord (lopende -> Tractebel)
- Uitbreiding basisschool De Kleurdoos (lopende -> Felt architectuur)
- Kleinschalig woonproject (opgeleverd -> NU architectuur atelier)
- Onderzoek herbesteming technische loods Oude Gentbrugge (op te starten)
- Kleinschalig woonproject (opgeleverd -> URA architecten)
- Masterplan te herbestemmen site Sluiseiland (voorstudie)
- Fietsbrug Schelde (lopende -> Tractebel)
- Bedrijvencentrum De Punt
- Kavelprojecten sogent Arbed (opgeleverd -> ECTV + Jan De Vylder + …)
- Uitbreiding basisschool Henri Dhaese (lopende > WES architecten)
- Woonwijk RUTE (opgeleverd BLAF architecten + KAAN architecten)

FOCUS OP JONGEREN

- Goedgekeurd Wijkbudget – Keizerpark als ontmoetingsplek
- Goedgekeurd wijkbudget – warm huis voor jongeren maken vzw jong
- JOC Gentbrugge
- Jeugdwerking Keizerpark Habbekrats (skatepark)
- OCMW buurthuis + Kaffie is Kaffie VZW
- Jeugdbeweging De Wouw
- Open Huis Bassijn
- Jongerenwerking Wolterspark (overkant schelde)
 

4. OMGEVING OUDE DOKKEN

Context = 19de eeuwse wijk + grootschalige stadsontwikkeling

Kop van Houtdok bestaat uit één grote betonnen vlakte, in eigendom van sogent. Tijdelijke ingrepen in kader projectweken zeker mogelijk.

Omgeving Oude Dokken – Kapitein Zeppospark © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Oude Dokken – Bomastraat © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Oude Dokken – Dok Noord © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Dok Noord © Foto Olmo Peeters

1. Houtdok (park + jeugdlokaal + water)
AFBAKENING: Houtdoklaan-spadestraat-Aziëstraat-Chinastraat-Fohrstraat

2. Bomastraat (nu depot wegendienst en site Fluvius, later schoolcampus + sport + park)
AFBAKENING: Bomastraat-Godshuishammeke-Huidevetterken-Karel Mirystraat-Desiré Fiévéstraat-Ham

3. Dok Noord (Sint-Salvator site Kras + bestaande loodsen + hal stad Gent)
AFBAKENING: Sint-Salvatorstraat-Sassevaartstraat-centrale binnenas Dok Noord (=overreke)- Doorzelestraat)
 

MASTERPLANNEN, STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK, BOUWPROJECTEN ED

- Masterplan Oude Dokken OMA (opgeleverd)
- Ontwikkelingsprojecten Nieuwe Dokken (lopende -> SBA, Onix, BLAF, DENC, Maat-ontwerpers
- Ontwikkelingsprojecten Handelsdok (lopende -> 360 architecten + BLUK
- Ontwikkelingsprojecten Dok Noord / ACEC = scharnierproject (lopende)
- Ontwikkelingsprojecten Kleindokkaai (lopende -> oa Bart Dehaene, WES, …)
- Nieuwe campus Dok Zuid (Arteveldehogeschool) + studentenhuisvesting (lopende)
- Sociale huisvesting kraankinderstraat (opgeleverd -> Net architectuur)
- Sociale huisvesting loodsenstraat (opgeleverd -> MVC architectuur)
- Kavelprojecten sogent spadestraat (opgeleverd -> oa HDSPV, Jan De Vylder, …)
- Publieke ruimte Kapitein Zeppospark, kaaien, …
- Park voormalige betoncentrale (lopende -> Kollectief landschap)
- Grindbakken (project meesterproef)
- Herinrichting publieke ruimte Dok Noord en Dok Zuid ikv Gent Spoort (lopende)
- Verapazbrug (lopende -> MJ Van Hee + Maat-ontwerpers)
- Renovatieonderzoek Scandinavieblokken
- Masterplan Afrikalaan (afgerond -> BUUR)
- Masterplan Sint-Salvatorstraat (op te starten)
- DBFM schoolbouwproject Campus Jan Van Eyck (nieuwe grote secundaire school) (lopende)
- Buurtpark + sporthal Bomastraat (op te starten)

FOCUS OP JONGEREN

- Goedgekeurd wijkbudget: groene kruising warandestraat
- Goedgekeurd wijkbudget: parkje achter Nieuwland upgraden
- Goedgekeurd wijkbudget: infrastructuur voor meisjes
- Tijdelijke invulling Bar Bricolage
- Tijdelijke jeugdwerking kleindokkaai Habbekrats
- Tijdelijke huisvesting Broei Nieuwland
- De Centrale
- Vzw JES / Dok Noord – De expeditie
- Victoria Deluxe / Dok Noord – De expeditie
- Kopergietery
- Werking AMAL en vdab
 

5. OMGEVING DRONGEN

Context = buitengebied

Omgeving Vinderhoutse Bossen A © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Vinderhoutse Bossen – Schoolhoeve © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Vinderhoutse Bossen B © Stad Gent, Foto Olmo Peeters Omgeving Drongen Centrum © Stad Gent, Foto Olmo Peeters

1. Dorpscentrum (Abdij + Drongenplein + Leie)
AFBAKENING: Veerstraat-Drongenplein-Oude Abdijstraat-Lage Lakendreef-Leie

2. Vinderhoutsebossen A (portaal campagne schoolhoeve + campagnekasteel jeugdbeweging)
AFBAKENING: Gijzelstraat-Noordgijzelstraat-Vinderhoutse bossen

3. Vinderhoutsebossen B (portaal Leeuwenhof + begeleid wonen + jeugdhuis)
AFBAKENING: R4-Beekstraat-Heiebreestraat-Avennesdreef